Naprapati Göteborg

Naprapati GöteborgNaprapat GöteborgNaprapaternaprapater behandlar mkt likt kiropraktrer. Nprapat Göteborg

Naprapati

Naprapati Historia

Naprapat Filosofi

Vilka besvär kan en Naprapat behandla?

Naprapatbehandling

Olika tekniker en naprapat använder

Utbildning till naprapat

Naprapati forskning

Frågor & Svar - Vad är skillnad mellan en Naprapat och en kiropraktor?

Till: Kiropraktik Göteborg

 

Naprapatins Filosofi

Normal rygg stående.
Vid sidoböjning under optimala betingelser så kan ryggradens krökning/rörelse beskrivas av en jämn båge. Då ett stort antal muskler och leder samverkar i rörelsen, fördelas också rörelsen över ett stort antal olika strukturer vilket naprapaten anser är gynnsamt ur belastningssynpunkt.

Långvarigt ensidigt arbete kan leda till att lokala muskelspänningar uppstår. Enligt naprapatens tänkande medför detta en osymmetrisk belastning av ryggen vilken accentueras vid t ex sidoböjning. En eller flera brytpunkter uppstår vilket ger en lokal överbelastning med smärta som följd. Områden där för liten rörelse tas ut får istället en belastning av mer statisk karaktär vilket ur ett långsiktigt perspektiv ökar risken för att smärta eller stelhet uppstår.

Genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med stretching och massage återställs kroppens naturliga förmåga till jämn rörlighet. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan och att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön.

Förstasidan

Kristofer Eklund
Leg.Kiropraktor
Leg.Sjukgymnast

 

 

 

 

 
Här kan du läsa om Naprapati. Här kan du läsa om Läs om andra former av behandlingar än Naprapati och hur naprapaten arbetar.

Kiropraktor Göteborg